Yeni araştırma: Çevreyi kirletmemiz Sanayi Devrimi’nin öncesine dayanıyor

Yeni araştırma: Çevreyi kirletmemiz Sanayi Devrimi’nin öncesine dayanıyor

Dünyanın en prestijli bilimsel araştırma dergisi Nature’da yayımlanan yeni bir çalışmada, Sanayi Devrimi öncesi dönemin karbon salınımı konusunda tahmin edildiği kadar masum olmadığını gösterdi. Güney yarım küreden sondajla alınan altı buz çekirdeğinin incelenmesi sonucu, karbon kullanımındaki yükselişin 14. yüzyılda başladığı anlaşıldı.

ABD’nin Nevada eyaletindeki Çöl Araştırmaları Enstitüsü (DRI) tarafından yapılan yeni bir araştırma, Sanayi Devrimi’nden yaklaşık 400 yıl önce, insanların güney yarım kürede kömür yakmaya başladıklarını ve sanayi öncesi dönemde kirliliğe yol açtıklarını ortaya çıkardı.
Karbon partiküllerinin akışını modelleyen araştırmacılar, insanların ilk yerleşik hayata geçtikleri bölgelerden Tazmanya ve Patagonya’da ve 13.yüzyılın sonlarında yerleşimin başladığı Yeni Zelanda’ya odaklandılar.
Yeni Zelanda’daki yangın kayıtları da bu zaman çizelgesiyle örtüşerek geniş çaplı kül dağılımından adada yaşayan Maori halkının sorumlu olduğunu gösterdi. Araştırmacılara göre, Yeni Zelanda’ya kitlesel göçün de bu etkinin büyük ve geniş çaplı olmasına yol açtığı öne sürüldü.
Çalışmanın yazarlarından bilim insanı Joe McConnell, ‘’Tarihin bu dönemindeki insanların kendi topraklarını temizlerken atmosferdeki karbon miktarı üzerinde böylesine büyük bir değişim yaratmaları çok şaşırtıcı’’ dedi.
Dünya’nın atmosferi ve gezegenin iklimi üzerindeki insan etkisinin sanayi devrimiyle başladığı düşünülüyordu. Bilim insanlarına göre bu tür çalışmalar, insanın doğayı değiştirme kabiliyetinin ne kadar büyük olduğunu ve modern bir fenomen olmadığını gösterdi.
İnsanların son yerleştikleri yer olan ada ülkesi Yeni Zelanda’ya Maoriler ilk geldiklerinde orman varlığı yüzde 85’ti. Araştırmacılar, bugün yüzde 25 olan orman varlığının insanların yerleşmesiyle son birkaç on yıl içinde bu seviyeye düştüğünü belirtti.
Buz çekirdekleri incelendiğinde, Yeni Zelanda’da yaşayan ve sistematik olarak ormanları yakan Maroi halkının yangınlarından çıkan karbonun Antarktika’ya kadar ulaştığı anlaşıldı. Salınımın 16. yüzyılda yılda 36 bin tona çıkarark zirveye çıktığı görüldü.
Bu yangınların etkilerinden biri de kilometrelerce uzaklıktaki planktonları besleyen mikro besinlerin Pasifik Okyanusu’nun güneyine ulaşması oldu.
DRI’dan su bilimi uzmanı Nathan Chellman, ‘’Amazon, Güney Afrika ya da Avustralya’daki gibi doğal yangın alanlarıyla karşılaştırıldığında, Maorilerin büyük bir etki yarattığını söyleyemeyiz’’ dedi.

Enyüksek Canlıbahis Oranları